Strona głównaUsługi > Ochrona osób i mienia

Proponujemy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Przygotowanie zabezpieczenia obejmuje wizję lokalną, uwzględnienie specyfiki obiektu oraz rodzaj zagrożeń rzeczywistych lub potencjalnych. Bierzemy też pod uwagę sugestie Klienta. Nasi pracownicy są umundurowani i wyposażeni w odpowiednie do danej sytuacji środki przymusu bezpośredniego. Łączność zapewnia nam sprzęt radiowy wysokiej klasy. Do zadań naszych pracowników należy między innymi: monitorowanie obszaru ochranianego, kontrolowanie obecności osób niepożądanych lub zachowujących się podejrzanie, patrolowanie terenu, kontrola ruchu osobowo – materiałowego, sprawdzanie zabezpieczeń technicznych i mechanicznych. Dużą wagę przywiązujemy do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych. Do ochrony fizycznej wyznacza się jedynie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i warunkach psychofizycznych.

W przypadku, gdy Państwa firma wymieniona jest na liście obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, Zarząd Spółki Mennica Ochrona podejmie się przygotowania Planu Ochrony Obiektu, uzgodnienia go z właściwym terytorialnie Komendantem Policji oraz wprowadzenia jego postanowień w życie, między innymi poprzez profesjonalną ochronę obiektu.

Kontakt:

tel.: 22 656 44 45

tel./fax: 22 656 42 05

koncesja MSWiA

Koncesja MSWiA

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia

 

 

Decyzja do koncesji MSWiA

określająca reprezentację spółki