Strona głównaUsługi > Konwojowanie wartości

Poza ochroną obiektów firma Mennica Ochrona Sp. z o.o. świadczy również profesjonalne usługi w zakresie ochrony transportów wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych. Konwojowaniem wartości zajmuje się wyspecjalizowana, wydzielona w strukturach firmy jednostka – Grupa Konwojowa. W jej skład wchodzą pracownicy, którzy spełniają dodatkowe wymogi psychofizyczne niezbędne przy realizowaniu zadań konwojowych.

Na wyposażeniu Grupy Konwojowej znajdują się: broń palna, niezbędne środki ochrony osobistej oraz konieczna aparatura łącznościowa. Transport odbywa się przy pomocy pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 14 października 1998 roku, w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).” ·W ramach szeroko pojętej usługi ochrony transportów możemy wykonywać również tak specjalistyczne usługi jak: obsługa bankomatów, inkaso odbiorcze i aktualnie prowadzoną obsługę biletomatów (Projekt „Karta Miejska”).

Doświadczenie wyniesione przez naszych agentów ochrony z wieloletniej pracy w konwojowaniu wartości pieniężnych w Mennicy Polskiej S.A. gwarantuje profesjonalne świadczenie powierzonych nam usług i sprawia, że cieszymy się dużym zaufaniem naszych klientów.

Kontakt:

tel./fax: 22 656 42 05

koncesja MSWiA

Koncesja MSWiA

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia

 

 

Decyzja do koncesji MSWiA

określająca reprezentację spółki