Strona głównaUsługi > Agenci ochrony

  • Agenci ochrony
  • Agenci ochrony

Agenci ochrony pracujący w Mennicy Ochrona Sp. z o.o. mają wieloletnie doświadczenie. Są sprawdzeni przy ochronie wielu trudnych i ważnych obiektów. Nasi agenci posiadają licencje pracowników ochrony I i II stopnia wydane przez jednostki Policji, legitymują się także zezwoleniami dopuszczającymi do posiadania broni. Mają odpowiednie dokumenty o niekaralności i certyfikaty np. tzw. „Poświadczenie bezpieczeństwa” – upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową/państwową oznaczonych klauzulą „tajne”, ponadto są systematycznie doszkalani.

Szkolenia swoim zakresem obejmują wiele zagadnień np. dotyczących zabezpieczenia ochranianych obiektów przed zagrożeniami, takimi jak: sabotaż, terroryzm, pożar, awaria wodociągowa czy elektryczna, ewakuacja itp.; szkolenie w zakresie BHP, obsługi urządzeń do wewnętrznego monitoringu, obsługi urządzeń wodociągowych, elektrycznych czy przeciwpożarowych.

Istotnym elementem funkcjonowania firmy Mennica Ochrona Sp. z o.o. są również systematyczne szkolenia strzeleckie – odbywające się kilkakrotnie w ciągu roku.

Wysokie wymagania stawiane przez wyselekcjonowanych Zleceniodawców obligują nas do ich wypełniania z najwyższą starannością i odpowiedzialnością. Jest to naszą dewizą nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

koncesja MSWiA

Koncesja MSWiA

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia

 

 

Decyzja do koncesji MSWiA

określająca reprezentację spółki