Strona główna > O Mennica Ochrona

Naszą dewizą jest: najwyższa jakość pracy, wykonywanie ochrony z największą starannością, żelazne przestrzeganie zasady ochrony informacji niejawnych i tajemnicy służbowej.

 

Mennica Ochrona Sp. z o.o. ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej. Posiada również Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które potwierdza zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE w zakresie profesjonalnej ochrony obiektów produkcyjno – biurowych oraz transportu surowców, wyrobów i półwyrobów oraz innych przedmiotów wartościowych bądź niebezpiecznych na obszarze RP.

Firma Mennica Ochrona Sp. z o. o. została utworzona przez Mennicę Państwową S.A. (obecnie Mennicę Polską S.A) i wchodzi w skład jej grupy kapitałowej. Historia służb ochrony Mennicy rozpoczęła się już w 1766 roku, kiedy król Stanisław August Poniatowski zdecydował, że w Warszawie będą bite monety. Spółka Mennica Ochrona przejęła skład osobowy byłej Straży Przemysłowej ochraniającej Mennicę, a wraz z nią: zasady, metody, zwyczaje i profesjonalizm towarzyszące ochronie obiektów strategicznych  innych ważnych obiektów produkcyjnych i biurowych.